Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve

Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, moet u hierover belasting betalen. Gelukkig kunt u met de herinvesteringsreserve de boekwinst tijdelijk opzij zetten en zo belastingheffing spreiden. Reserveren van de boekwinst kan in beginsel maximaal drie jaar, dus is het oppassen als u in 2018 een bedrijfsmiddel met boekwinst heeft verkocht.

‘Grote stap richting wereldwijde rapportagestandaard duurzaamheid’

De IFRS Foundation heeft het International Sustainability Standards Board (ISSB) opgericht, met als doel het ontwikkelen van één wereldwijde rapportagestandaard op het gebied van duurzaamheid.

Strenger thuiswerkadvies zorgt niet voor grote problemen

Het nieuwe thuiswerkadvies van het kabinet zal naar verwachting niet voor grote problemen zorgen. Er wordt nog steeds veel thuis gewerkt en dat gaat over het algemeen goed. Ook bij accountantskantoren lijken weinig aanpassingen nodig.

Grote accountantskantoren werken mee aan biljoeneninvestering klimaat

Een coalitie van honderden financiële instellingen, waaronder een aantal grote accountantskantoren, hebben bij elkaar tot 130 biljoen dollar om in het klimaat te investeren via financieringsconstructies met het geld dat zij beheren.

NBA-voorzitter: ‘Klimaatneutraal worden is voor bedrijven een bumpy road’

NBA-voorzitter Marco van der Vegte is benieuwd of de bijdrage van accountants aan bod komt tijdens de wereldwijde klimaattop in Glasgow. In de jongste editie van ‘Vragen aan de voorzitter’ noemt hij het klimaatneutraal worden voor bedrijven een ‘bumpy road’, maar accountants kunnen daar wel een rol in spelen.

Pheijffer: ‘Rapporteren over fraude is voor de bühne’

Een verplichting voor accountants om in de controleverklaring te rapporteren over fraude “is voor de bühne” en betreft “niet meer dan een schijnoplossing”.

Nieuwsuur: ‘Criminelen hebben vaker financiële professionals nodig bij witwassen’

Criminelen zoeken naar nieuwe, complexere vormen van witwassen. Daarbij raakt ook vaker de bovenwereld betrokken, stellen wetenschappers en de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nieuwsuur.

Aantal vakbondsleden afgelopen jaren sterk gedaald

Het aantal vakbondsleden is de afgelopen twee jaar met bijna 100 duizend afgenomen.

Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

Ondernemers die de vaststelling van de NOW 1 nog niet hebben aangevraagd, krijgen hiervoor opnieuw meer tijd. Het UWV stuurt deze werkgevers op korte termijn een herinnering. De nieuwe deadline is gesteld op 9 januari 2022.

Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

Dit jaar is vanwege corona de vrije ruimte van de werkkostenregeling flink verhoogd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt uw vrije ruimte 3%, over het meerdere van uw loonsom 1,18%. Heeft u nog vrije ruimte over dit jaar, laat die dan niet verloren gaan, want u kunt de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar.