‘Tientallen miljarden verdampen door online advertentiefraude’

Jaarlijks verdampen wereldwijd naar schatting tientallen miljarden euro’ aan reclamegeld, doordat niet menselijke internetgebruikers, maar ‘bots’ op online advertenties klikken.

Meer interesse in kantoorruimte, minder in horecalocaties

De interesse in commercieel vastgoed, zoals kantoren, bedrijfsruimten, horeca en winkels is in het laatste kwartaal van vorig jaar toegenomen.

Omzet detailhandel vorig jaar ruim vier procent hoger

Nederlandse winkeliers hebben afgelopen jaar meer omzet gedraaid dan in het eerste coronajaar 2020. Online lag de omzet bijna een kwart hoger dan in het eerste coronajaar.

ECB: bankklimaattest leidt nog niet tot hogere kapitaaleisen

De Europese Centrale Bank (ECB) is begonnen met een evaluatie om te bezien of en hoe goed banken bestand zijn tegen de impact van klimaatverandering.

‘Negen op de tien werknemers wil meer zeggenschap over werkplek’

Werknemers moeten ook na corona de mogelijkheid krijgen om thuis te kunnen werken. Dat vindt althans het overgrote deel van de thuiswerkers die vakbond FNV ondervroeg. Personeel voor wie thuiswerken mogelijk is, wil daarom in de toekomst meer zeggenschap hebben over de werkplek, zo wordt geconcludeerd.

Twee maanden extra uitstel voor belastingbetaling ondernemers

Om de liquiditeitsproblemen van deze ondernemers te verlichten verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel geldt hierdoor voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt

Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast

Het kabinet bekijkt of de heffing over vermogen in box 3 sneller kan worden aangepast dan gepland. Oorspronkelijk wilde het nieuwe kabinet dit in 2025 realiseren, maar het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 dwingt het kabinet min of meer dit eerder te doen.

Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben met het tijdig betalen van hun belastingschulden, kunnen langer uitstel van betaling krijgen. Het kabinet heeft het uitstel verlengd tot en met 31 maart 2022.

Fiscaal surfen – Week 4, 2022

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes.