Kwartiermakers stellen experiment intermediairmodel open voor alle sectoren

Deelname aan het experiment met het intermediairmodel wordt opengesteld voor alle sectoren. Dit hebben de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector besloten, om het aantal mogelijke deelnemers aan het experiment te vergroten.

Nieuw seizoen Busy Season Talks trapt af op 1 februari

Na een korte winterstop in januari begint op 1 februari een nieuwe reeks ‘huiskamergesprekken van en voor accountants’, de Busy Season Talks op Clubhouse. In de eerste editie zijn onder meer Marcel Pheijffer (Nyenrode) en Omar El Messaoudi (voorzitter NBA Young Profs) te gast.

Klimaatparagraaf: ‘Grote bedrijven komen voor een enorme klus te staan’

Vanaf volgend jaar stelt de EU de klimaatparagraaf verplicht voor bedrijven vanaf 250 medewerkers, 40 miljoen euro omzet of 20 miljoen euro op de balans. Er dreigt een gebrek aan experts op dit gebied.

Overgrote deel lockdownschade kappers niet vergoed

Kappers hebben in de drie lockdowns die Nederland tijdens de coronapandemie heeft gekend zo’n 900 miljoen euro schade geleden. Daarvan hebben ze maar een kwart, zo’n 225 miljoen euro, aan compensatie gekregen in de vorm van coronasteun. De rest hebben de kappers zelf op moeten brengen.

Ministeries antwoorden steeds trager op Wob-verzoeken

De afhandeling van verzoeken om informatie bij de Rijksoverheid, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), verloopt steeds trager. Ministeries doen gemiddeld 161 dagen over de beantwoording, terwijl de wettelijke termijn uiterlijk twee maanden is.

Ook Van Lanschot Kempen compenseert te veel betaalde rente

Van Lanschot Kempen gaat klanten en voormalige klanten compenseren die een consumptief doorlopend krediet hadden.

Afzetprijzen industrie in jaar bijna 20 procent gestegen

De prijzen die industriële bedrijven voor hun goederen vragen zijn in een jaar met bijna een vijfde omhoog gegaan. In december lagen die prijzen 19,5 procent hoger dan in de slotmaand van 2020.

Per 1 februari subsidie OVK voor land- en tuinbouw aanvragen

De subsidieregeling vanwege corona voor ongedekte vaste kosten (OVK) voor de land- en tuinbouw is verruimd en ook opengesteld voor het vierde kwartaal van 2021. De subsidie voor deze termijn kan worden aangevraagd van 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022.

Advieswijzer Hybride werken 2022

Wat zijn de mogelijkheden voor werkgever en werknemer om flexibel en plaatsonafhankelijk te werken? En wat betekent dat voor de reiskostenvergoeding, de thuiswerkvergoeding en bijvoorbeeld de arbovoorzieningen? Hoe kunt u hybride werken fiscaal vriendelijk inkleden? Kortom, welke regels gelden er voor u als werkgever en voor uw personeel?

IFRS update – Week 4, 2022

Een wekelijks overzicht van de laatste ontwikkelingen rond International Financial Reporting Standards (IFRS) en externe verslaggeving.