DNB mikt op brede beschikbaarheid betalingsdiensten

De komende jaren moet ervoor worden gezorgd dat betalingsdiensten voor grote groepen Nederlanders beschikbaar blijven en niet alleen voor hen die in grote steden wonen en digitaal vaardig zijn.

Opnieuw claimt een Nederlandse stichting veel geld van Apple

De Nederlandse stichting Consumer Competition Claims claimt miljarden euro’s van Apple omdat Europeanen met een iPhone en iPad al jaren te veel geld zouden betalen voor aankopen via de App Store en zogeheten in-app-aankopen.

KPMG en Nyenrode werken samen aan duurzaamheid

KPMG en Nyenrode Business Universiteit starten een innovatie-instituut gericht op Environmental, Social en Governance (ESG) thema’s. Het ESG Innovation Institute is de eerste academische samenwerking op het vlak van duurzaamheid tussen een grote accountants- en adviesorganisatie en een universiteit in de Benelux.

SNS: derde jongvolwassenen weet niet van loonkloof bij bedrijf

Een derde van de Nederlanders tussen 18 en 35 jaar oud heeft geen idee of in het bedrijf waar ze werken sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag

Wilt u een arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen? Dan bent u waarschijnlijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Wanneer is dit het geval? Wat zijn de regels hieromtrent? En hoeveel bedraagt deze vergoeding?

Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code

Het recht op TVL hangt samen met de bedrijfsactiviteiten zoals die blijken uit de SBI-code waarmee een bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wijken de bedrijfsactiviteiten af van deze SBI-code, maar sluiten deze wel aan bij een andere SBI-code? Dan is er toch recht op TVL voor het vierde kwartaal van 2020.

Russisch vastgoed in Nederland nog onzichtbaar

Het Kadaster, dat informatie over het eigendom van vastgoed verzamelt, heeft nog geen opdracht gekregen om Russisch vastgoed in kaart te brengen. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het opsporen van dergelijk Russisch bezit in ons land.

Nederland gaf in 2021 bijna vier miljard euro uit aan e-learning

Nederlanders besteedden in het afgelopen jaar 3,8 miljard euro aan e-learning, waarbij online-opleidingen steeds vaker door de werkgever worden betaald. Vijftien procent van de online-opleidingen werd in abonnementsvorm afgenomen.

Londen verloor ruim 7.000 financiële banen na brexit

De brexit zorgde ervoor dat iets meer dan zevenduizend banen in de financiële sector van Londen zijn verplaatst naar de Europese Unie.

Busy Season Talks: ‘Terugkomen als zzp’er met een Porsche’

Op 22 maart ging het in editie 41 van de Busy Season Talks over belonen en waarderen in de accountancy. Opmerkelijke trend: jonge accountants die om financiële redenen hun werkgever verlaten om vervolgens terug te komen als zzp’er. Dat levert op de korte termijn meer op.