Haagse deken moet toch advocaat zoeken voor Rusland

De Haagse deken moet een nieuwe advocaat zoeken voor de Russische Federatie. De tuchtrechter voor de advocatuur oordeelt dat ook Rusland toegang tot de rechter moet kunnen hebben, ondanks de sancties die sinds de oorlog in Oekraïne van kracht zijn.

CBS: economische groei in alle regio’s, noorden blijft achter

De economie in Noord-Holland en Zeeland is in het afgelopen kwartaal het hardst gegroeid van alle regio’s in Nederland. De provincies in Noord-Nederland lieten juist de kleinste groei zien.

Miljoenenboete voor autobedrijf wegens witwassen

Een automobielbedrijf uit de regio Rotterdam moet een boete van anderhalf miljoen euro betalen. Ook wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro verbeurdverklaard en krijgt de directeur van het bedrijf een taakstraf van 120 uur. Dit alles vanwege het witwassen van 5,4 miljoen euro en het plegen van valsheid in geschrifte.

Ministeries maken bij subsidieverstrekking nauwelijks gebruik van Bibob-onderzoek

De twee grootste ministeriële subsidieverstrekkers maken bij subsidieaanvragen nauwelijks gebruik van Bibob-onderzoek. Dat blijkt uit berichtgeving door Nieuwsuur.

Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ

De datum waarop de WOZ-waarde van een pand wordt vastgesteld, wijzigt niet vanwege de coronacrisis. De overheidsmaatregelen vanwege corona zijn niet aan te merken als een specifiek voor het pand geldende, bijzondere omstandigheid.

Nieuwe concept-Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

De concept-Wet toekomst accountancysector, die in juli naar de Raad van State (RvS) werd verzonden, is gepubliceerd. Als het aan het ministerie van Financiën ligt, geldt een aanwijsbevoegdheid straks voor alle controleplichtige ondernemingen. Ook worden de kwaliteitsindicatoren wettelijk verankerd. Een advies van NBA en CEA over de vakbekwaamheid van buitenlandse accountants is overgenomen.

Nieuwe Duitse toezichthouder wil dat accountants niet ’te dicht’ bij klanten staan

Accountants moeten meer afstand bewaren en niet “te close” zijn met hun opdrachtgevers. Daarvoor waarschuwt het hoofd van de nieuwe toezichthouder voor financiële verslaggeving in Duitsland.

FRC publiceert regels voor Brits oob-accountantsregister

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) heeft de regels gepubliceerd voor een nieuw register van accountantsorganisaties die wettelijke controles mogen uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (oob’s).

Trouw: Werkgever helpt oudere werknemers minder om gezond te leven

Hoewel mensen tot steeds hogere leeftijd moeten doorwerken, worden juist oudere werknemers door de werkgever minder gestimuleerd om hun gezondheid te bevorderen. Daarover bericht dagblad Trouw.

Wanneer moet u verrekende btw terugbetalen?

Als ondernemer mag u zakelijk betaalde btw in beginsel verrekenen met de door u af te dragen btw. Maar als u uw facturen om welke reden dan ook niet betaalt, wanneer moet u de dan al verrekende btw weer terugbetalen?