Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?

Hoe zit het met een parttimer die tijdens de reguliere feestdagen al vrij had omdat het zijn parttime dag was? Heeft de parttimer dan gewoon pech of zit het wellicht toch iets anders in elkaar?

Fiscaal surfen – Week 46, 2022

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

EFRAG publiceert eerste set ESRS-standaarden

Op 23 november heeft EFRAG de concept-European Sustainability Reporting Standards (ESRS) gepubliceerd.

KPMG scherpt accountantscontrole klimaatverantwoording aan

KPMG gaat de accountantscontrole en accountantsverklaring van beursgenoteerde ondernemingen en van een aantal bedrijven in industrieën met veel uitstoot in Nederland uitbreiden.

Agrarische sector blijft nog overeind, ondanks hoge kosten

Veel agrarische sectoren houden zich ondanks de enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest dit jaar nog staande. Maar volgend jaar krijgen veel boeren het waarschijnlijk zwaarder, mede door de dalende koopkracht.

ESB: Nederland telt steeds meer organisatieadviseurs en accountants

Nederland telt steeds meer hoogopgeleiden. Binnen de bedrijfseconomische en administratieve beroepen was de groei de afgelopen decennia het hoogst onder bedrijfskundigen, organisatieadviseurs en accountants.

EU-parlement stemt in met vrouwenquotum voor bedrijven

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met een wet voor een Europees quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur.

IFRS update – Week 47, 2022

Een wekelijks overzicht van de laatste ontwikkelingen rond International Financial Reporting Standards (IFRS) en externe verslaggeving.

Bijna drie miljoen werkenden geïntimideerd op werkvloer

31 procent van de werkenden heeft wel eens te maken met kleinerend of vernederend gedrag door hun manager. Omgerekend zijn dat bijna drie miljoen werkenden. 22 procent heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, 40 procent met verbale agressie op het werk.

Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes?

Als u een pand zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, kunt u de aftrek van btw alleen baseren op het werkelijke gebruik als de ruimtes in het pand zijn afgescheiden. Hoe zit dit?