Kamerleden bij ’tussendebat’ positief over accountantsberoep

In afwachting van de eindrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector sprak de vaste Kamercommissie voor Financiën op 30 maart met minister Kaag van Financiën over het accountantsdossier. Wat opviel was de positieve toon over het beroep.

Schade fraude betalingsverkeer bedroeg vorig jaar bijna 61 miljoen euro

De schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg in 2022 bijna 61 miljoen euro. Het ging vooral om schade door helpdeskfraude, maar ook door phishing, gestolen bankpassen en creditcardfraude.

IFRS update – Week 13, 2023

Een wekelijks overzicht van de laatste ontwikkelingen rond International Financial Reporting Standards (IFRS) en externe verslaggeving.

Inflatie in Nederland in maart flink afgenomen

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen, is in maart flink afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat kwam vooral door dalende energieprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak werden wel opnieuw fors hoger. Ook de prijzen van industriële goederen namen verder toe.

Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag en overige vergoedingen 2023

Wilt u een arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen? Dan bent u waarschijnlijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Wanneer is dit het geval? Wat zijn de regels hieromtrent? En hoeveel bedraagt deze vergoeding?

Belastingdienst houdt box 3 bezwaren aan

Ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een box 3-heffing? Laat dan beoordelen of bezwaar maken zinvol is. In afwachting van duidelijkheid van de staatssecretaris over de aanpak van dit soort bezwaren, houdt de Belastingdienst deze momenteel aan.

Kritiek op ‘mistig’ rapport over misstanden bij The Voice

Advocatenkantoor Van Doorne heeft na ruim veertien maanden het onderzoek naar vermeende misstanden bij het tv-programma The Voice of Holland afgerond. Het rapport van het advocatenkantoor maakt melding van misstanden, maar is verder weinig duidelijk. Producent ITV heeft excuses gemaakt.

VU onderzoekt onafhankelijkheid studie fiscaal recht

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam onderzoekt de onafhankelijkheid van specialisaties binnen de masterstudie fiscaal recht. De universiteit reageert daarmee op eerdere berichtgeving over de invloed van grote kantoren en de Belastingdienst op de lesstof en de benoeming van docenten.

AFM: Geen tijd te verliezen voor ondernemingen rondom duurzaamheidsinformatie

Beursgenoteerde ondernemingen moeten haast maken met duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag, want vanaf 2024 gelden aangescherpte transparantieregels. Met nog negen maanden te gaan zijn grote stappen nodig, blijkt uit verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook accountants moeten aan de bak.

Chapter Zero: Commissarissen werken samen tegen klimaatverandering

Het Climate Governance Initiative van het World Economic Forum (WEF) heeft Chapter Zero in Nederland opgericht, in navolging van vijftig andere landen. Chapter Zero is een samenwerkingsverband van commissarissen die elkaar ondersteunen bij verduurzaming van hun bedrijven.