Negatieve aandacht maakt bedrijf populaire werkgever

Negatieve aandacht in de media kan ervoor zorgen dat sommige bedrijven en sectoren juist populairder worden om te werken. Dat komt naar voren uit onderzoek van marktonderzoeker Intelligence Group.

IEA: dit jaar opnieuw recordverkoop elektrische auto’s

De wereldwijde verkoop van elektrische auto’s zal dit jaar opnieuw stijgen tot recordhoogte, zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Veel mensen stappen over op elektrische auto’s, met name in de leasemarkt.

Kabinet wil aanscherping integriteitsregels openbaar bestuur

Het kabinet wil de regels voor de bestuurlijke integriteit van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers aanscherpen. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om betrokkenen te screenen op risico’s, kwetsbaarheden of mogelijke belangenverstrengeling.

Doorgehaalde accountant ‘laat spoor van ellende achter’

Een accountant die al in 2013 is doorgehaald in het register van de NBA, is jarenlang doorgegaan met het opstellen van accountantsverklaringen en met ondertekenen uit naam van andere accountants.

Reisbureauregeling en btw bij annulering van de reis

Past u de reisbureauregeling toe, dan bent u niet altijd btw verschuldigd als u een annuleringsvergoeding ontvangt.

Geen blijvende extra belasting overwinsten

Het kabinet kiest er niet voor om overwinsten die bijvoorbeeld door energiemaatschappijen behaald worden, blijvend extra te belasten. Deze overwinsten zijn thans extra belast via een solidariteitsbijdrage en een verhoging van de belasting op de winning van olie en gas. Een bredere solidariteitsbijdrage dan wel een extra schijf in de vennootschapsbelasting, komt er echter niet.

NBA-waardenonderzoek: flinke respons, deelnemen kan nog

Op 11 april is het NBA-waardenonderzoek van start gegaan, onderdeel van het bredere NBA-programma ‘Accountant van de Toekomst’. De respons is duidelijk hoger dan gebruikelijk. Deelnemen kan nog tot en met 28 april.

Pheijffer: Private equity in accountancy ‘niet zonder risico’s’

Het recente sectorbericht van de AFM over private equity in de accountancy zorgt voor gemengde reacties. Nyenrode-hoogleraar Marcel Pheijffer noemt het “naïef” te veronderstellen dat het private investeerders “niet primair om de knikkers” gaat.

Kabinet gaat zich jaarlijks verantwoorden over voortgang ‘Groningen’

Het kabinet gaat jaarlijks verantwoording afleggen over de voortgang van de hersteloperatie in het gaswinningsgebied in Groningen. Op die manier moet ook de Tweede Kamer beter kunnen controleren hoe het gaat met de herstelplannen voor de komende dertig jaar.

Laatste obstakel weggenomen voor ‘cruciale’ klimaatmaatregelen EU

Het laatste obstakel voor een belangrijk pakket aan Europese klimaatmaatregelen is weggenomen. Ook de EU-landen hebben, zoals verwacht, ingestemd. Daardoor gaan meer bedrijven en burgers betalen voor de uitstoot van CO2. Daar staat tegenover dat zij worden geholpen met een klimaatfonds en een heffing voor klimaatonvriendelijke producten uit het buitenland.