Verzekeraar Aegon komt onder toezicht Bermuda te staan

Aegon verhuist zijn juridische zetel van Nederland naar Bermuda. Daarmee wordt de Bermudaanse toezichthouder de hoofdverantwoordelijke voor de controle van de verzekeraar. Het hoofdkantoor van Aegon blijft in Nederland en ook op fiscaal gebied blijft het bedrijf vallen onder de Nederlandse regels.

NBA-voorzitter: ‘Controle moet efficiënter’

Efficiënter werken zou de kosten voor accountantcontroles moeten kunnen verlagen. Controleteams worden groter, maar uiteindelijk moeten de controles van financiële en niet-financiële informatie worden gebundeld.

Winkeliers zetten bijna vijf procent meer om in mei

De detailhandel heeft in mei 4,6 procent meer omgezet, in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De groei komt vooral door de hogere prijzen, aangezien het totale verkoopvolume met 5,8 procent daalde.

Forse claim nabetaling overuren

Forse claim nabetaling overuren

Een medewerkster claimt bij haar ex-werkgever dat ze in twee jaar 2.150 overuren heeft gemaakt. Ze vordert uitbetaling van deze overuren plus rente en wettelijke verhoging, totaal ruim € 86.000. De werkgever wijst de vordering af en krijgt van de kantonrechter gelijk. Hoe oordeelt de rechter in hoger beroep?

Lees meer

Te late melding betalingsonmacht blijft geldig voor Belastingdienst

Als bestuurder van een bv kunt u in bepaalde gevallen door de Belastingdienst in privé aansprakelijk gesteld worden als uw bv verschuldigde belasting niet betaalt. Het betreft met name de loon- en omzetbelasting. Aansprakelijk stellen wordt voor de Belastingdienst een stuk moeilijker als u betalingsproblemen tijdig meldt.

Ook advocatuur krijgt onafhankelijke toezichthouder

In navolging van het accountantsberoep krijgt ook de advocatuur een externe toezichthouder. De Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA) neemt straks het toezicht over van de elf lokale dekens. De OTA wordt wel bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ondergebracht, maar zal daarbinnen onafhankelijk opereren.

VEB heeft bedenkingen bij benoeming accountant CFA door Value8

De aanstelling van het Portugese accountantskantoor CFA als accountant van Value8 “kan niet door de beugel”. Dat stelt beleggersorganisatie VEB in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van Value8 op 30 juni.

IFRS update – Week 26, 2023

Een wekelijks overzicht van de laatste ontwikkelingen rond International Financial Reporting Standards (IFRS) en externe verslaggeving.

Goldman Sachs verliest toppositie adviseren overnames en fusies

De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in de eerste helft van dit jaar zijn toppositie bij het adviseren bij fusies en bedrijfsovernames moeten afstaan aan concurrent JPMorgan Chase.

Vanaf 1 juli aanscherping energiesparingsplicht voor bedrijven en instellingen

Om het besparen van energie verder te stimuleren scherpt het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aan per 1 juli 2023. Vanaf die datum vallen meer bedrijven en instellingen onder de plicht om het energiegebruik waar mogelijk te verlagen of te verduurzamen.