Nederlandse ondernemers kopen nog snel dieselbusjes

De verkoop van nieuwe bestelbusjes in Nederland is met ruim twintig procent gestegen. Volgens cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA zijn er in ons land in de eerste negen maanden van het jaar bijna 54.000 stuks verkocht. Ruim 44.000 daarvan waren dieselbusjes.

SER roept bedrijven op nog snel over man-vrouwverhouding te rapporteren

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept grote bedrijven op nog snel te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top van hun bedrijf. In het diversiteitsportaal van de SER moeten bedrijven uiterlijk eind oktober aangeven hoe bij hen de verhouding is tussen mannen en vrouwen in de top en subtop. Nog niet alle bedrijven hebben aan die verplichting voldaan.

Kamer versobert belastingvoordeel voor expats

Het belastingvoordeel voor expats wordt versoberd. Dat heeft de Tweede Kamer besloten, tijdens de laatste ronde stemmingen voorafgaand aan het verkiezingsreces. Ook op andere dossiers schoof de Kamer met miljarden.

IFRS update – Week 43

Een wekelijks overzicht van de laatste ontwikkelingen rond International Financial Reporting Standards (IFRS) en externe verslaggeving.

FIU weigert voortaan meldingen ongebruikelijke transacties zonder omschrijving

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland neemt vanaf 1 november alleen nog meldingen van ongebruikelijke transacties in behandeling, als daarbij een omschrijving van de betreffende transactie wordt gegeven.

Miljardenwinst op bevroren Russische tegoeden

Russische tegoeden die sinds de oorlog in Oekraïne door de Europese Unie zijn bevroren, hebben inmiddels een boekwinst van bijna drie miljard euro opgeleverd. Europese regeringsleiders gaan overleggen wat ze moeten doen met dat geld.

Keuze volledige belastingplicht voor culturele ANBI

ANBI’s die zich (nagenoeg) uitsluitend richten op cultuur, kunnen kiezen om ook hun activiteiten die niet onder de vennootschapsbelasting vallen daarin onder te brengen. Groot voordeel hiervan kan zijn dat verliezen van deze activiteiten verrekend kunnen worden met activiteiten die wel onder de vennootschapsbelasting vallen.

ECB houdt rentepauze na recordreeks verhogingen

De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rente in de eurozone onveranderd op vier procent, het hoogste niveau ooit.

Raad van State vindt het ‘onrealistisch’ dat Nederland klimaatdoelen haalt

Het is nog onzeker of de doelstellingen in de Klimaatwet op tijd worden gehaald. Om het klimaatdoel van 55 procent CO2-emissiereductie in 2030 te halen, moeten alle beleidsvoornemens van het kabinet volledig én op tijd worden uitgevoerd én maximaal effect hebben. Dat is niet realistisch.

KPMG: Mariska van de Luur opvolger Marc Hogeboom

Accountant Mariska van de Luur is het nieuwe Hoofd Assurance en lid van de Raad van Bestuur bij KPMG. Van de Luur volgt Marc Hogeboom op, die in juli aftrad in verband met de geconstateerde examenfraude bij het accountants- en advieskantoor.