Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers

Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers
steeds meer in hun bedrijfsvoering worden geraakt.