Accountant in business moet voorop lopen in de strijd tegen corruptie

Accountants in business moeten een voortrekkersrol vervullen bij het bestrijden van corruptie. Maar dat vraagt om een geïntegreerde aanpak.