Accountant van Trump kan eigen naam niet spellen

Het accountantskantoor BF Borgers, dat is ingeschakeld door de Trump Media & Technology Group, blijkt grote moeite te hebben met het spellen van de eigen kantoornaam.