Advocatenorde gaat regeringsprogramma onderzoeken

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) gaat voor het eerst een regeringsprogramma toetsen op rechtsstatelijkheid. Een speciale commissie toetst voorstellen aan de criteria betrouwbaarheid van de overheid, fundamentele rechten en vrijheden van burgers en toegang tot het recht.