Advocatuur krijgt één nieuwe toezichthouder

Het toezicht op de advocatuur en de klachtbehandeling van advocaten wordt naar verwachting in de toekomst ondergebracht bij één nieuwe onafhankelijke toezichthouder advocatuur (OTA). Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft recent ingestemd met een motie van de VVD hierover.