Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving

Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per juli 2027 van kracht wordt.