Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen criminele ondermijning

De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen criminele ondermijning. Dat gebeurt onder meer door oprichting van een eigen veiligheidsbureau en het versterken van de screening van eigen en extern personeel.