Bestuursrechter geeft AFM gelijk over boete aan JPA wegens overtreding vergunningplicht

De bestuursrechter vindt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in juli 2022 terecht een boete heeft opgelegd aan accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler & Co (JPA). De AFM deelde aan JPA een bestuurlijke boete uit van €75.000, omdat het kantoor zonder oob-vergunning een wettelijke controle verrichtte bij een organisatie van openbaar belang.