Centrale bank voor centrale banken dringt aan op begrotingsherstel

Landen met grote schulden zijn erg kwetsbaar voor mogelijke financiële schokken, ook al wordt dat risico momenteel nauwelijks erkend op de obligatiemarkten. Daarvoor waarschuwt de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in haar jaarlijkse economische rapport.