Eumedion: aanwijsbevoegdheid voor NBA lijkt minder nodig

Eumedion betwijfelt of de NBA nog de bevoegdheid moet krijgen om aan een beursgenoteerde onderneming een accountantskantoor ‘toe te wijzen’, als die onderneming er zelf niet in slaagt een accountantskantoor te contracteren. Dankzij de ‘Portugalroute’ lijkt dat minder snel nodig.