Europese Commissie keurt staatssteun goed voor boeren die stoppen

Meer veehouderijen kunnen rechtmatig worden gecompenseerd als zij vrijwillig hun bedrijf definitief stoppen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen goedgekeurd die de Nederlandse overheid had ingevoerd in de bestaande uitkoopregelingen. De maatregel moet de neerslag van stikstof in de natuur verminderen.