Handreiking 1118 leidt tot discussie bij AvA KPN

Via een handreiking van de NBA worden accountants aangemoedigd om zich meer uit te spreken tijdens algemene aandeelhoudersvergaderingen. Mede daardoor ontstond onlangs tijdens de ava van KPN een gesprek tussen VEB-directeur Gerben Everts en de accountant over een van de key audit matters.