Invest-NL kan voortaan blended finance inzetten

Minister Adriaansens van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Raad van Bestuur van Invest-NL hebben een convenant ondertekend dat het voor Invest-NL mogelijk maakt om blended finance constructies op te zetten.