Investeringen in schone energie fors hoger dan in fossiel

De wereldwijde investeringen in technologieën en infrastructuur voor schone energie bereiken dit jaar naar verwachting twee biljoen dollar (1,8 biljoen euro), fors meer dan de investeringen in fossiele brandstoffen.