Kamer praat over enquête naar ‘vermorzelende’ fraudeaanpak

De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie “levens van mensen zijn vermorzeld”. Ook de rol van het parlement wordt besproken. De vraag is of de Tweede Kamer de conclusies onomwonden zal omarmen.