Meeste ondernemers proberen productiviteit te verhogen

Driekwart van de ondernemers neemt maatregelen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. Daarbij gaat het vooral om investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. Gebrek aan personeel is de belangrijkste belemmering.