‘Meevallers op overheidsbegroting zijn incidenteel’

De overheid gaf in 2023 3,5 miljard euro meer uit dan zij ontving. Dat komt overeen met 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een stuk lager dan de 1,8 procent waar het ministerie van Financiën vanuit ging. Maar de meevallers op de begroting zijn incidenteel, waarschuwt de minister.