Mkb hekelt nieuwe rapportageverplichting CO2-uitstoot personeel

Organisaties met honderd of meer werknemers moeten binnenkort gaan bijhouden hoeveel CO2 hun personeel uitstoot bij zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, tot groot ongenoegen van midden- en kleinbedrijven. Niet alleen het aantal afgelegde kilometers moet worden bijgehouden, maar ook het soort vervoermiddel en het brandstoftype dat wordt gebruikt.