NBA publiceert Alert over controles van decentrale overheden

De NBA heeft Alert 48 gepubliceerd, over aanpassingen in de Gemeentewet en de Provinciewet en de gevolgen daarvan voor de controle en de controleverklaring bij decentrale overheden.