NBA publiceert nieuwe versie van Handreiking 1137 over corruptie

De NBA publiceert een nieuwe versie van Handreiking 1137, over werkzaamheden van de accountant rondom corruptie. De nieuwe versie biedt handvatten om corruptierisico’s te identificeren en om passende controlewerkzaamheden uit te voeren.