NBA wil bevoegdheden uitbreiden naar accountantsorganisaties

De NBA pleit voor “duidelijker verhoudingen en een zuiverder scheiding” tussen de opstellers van regelgeving voor accountants en controle op de naleving daarvan door de AFM. De beroepsorganisatie wil, naast verordeningen voor individuele accountants, ook maatregelen gericht op accountantsorganisaties kunnen uitvaardigen.