Nieuwe belasting schrikt multinationals af, 300 miljard verplaatst

Buitenlandse multinationals hebben vooruitlopend op nieuwe belastingwetgeving eind vorig jaar ruim 300 miljard euro aan balanswaarde naar het buitenland verplaatst.