Ongewilde kantoren bieden ruimte voor 60.000 woningen

Met het ombouwen van ongewilde kantoorruimte aan de randen van steden en aan snelwegen kan het woningtekort aanzienlijk worden teruggedrongen. Dergelijke ombouw van kantoren kan ruim 60.000 woningen opleveren.