Professor Lou Traas, grondlegger controllersopleiding, overleden

Op 18 juni jl. is prof.dr. Lou Traas overleden. Hij was een belangrijke grondlegger van de RC-opleiding, de postdoctorale opleiding tot registercontroller. Traas was emeritus-hoogleraar Management Accounting aan de Vrije Universiteit.