Recorddaling CO2-uitstoot industrie, met name in energiesector

Niet eerder daalde de CO2-uitstoot van grote industriebedrijven in Nederland zo sterk als vorig jaar. Relatief was de grootste afname in de energiesector. Daar werd in 2023 flink meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen in plaats van uit kolen.