Regeldruk voor bedrijven in 2023 verder verslechterd

De kwaliteit van nieuwe wet- en regelgeving is in 2023 verder verslechterd, als het gaat om regeldruk. Van de formeel getoetste voorstellen van het kabinet is zestig procent onvoldoende onderbouwd. De regeldruk voor bedrijven neemt structureel toe.