Regelgeving accountantsberoep is ‘mooie mix’ van wettelijk kader en zelfregulering

De regelgeving voor het accountantsberoep is een “mooie mix van wettelijk kader, dus wat de overheid regelt, en wat accountants zelf kunnen regelen over hun beroep”. Dat zegt NBA-algemeen directeur Liane Vlaskamp in een interview op de website van de NOB.