‘Veel te weinig mensen met arbeidsbeperking aan het werk’

Vakbond FNV luidt de noodklok over mensen met een arbeidsbeperking. Afspraken die in 2013 zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord worden bij lange na niet gehaald, waardoor maar een klein deel van de werkgevers mensen met een beperking in dienst heeft.