Verantwoordingsdag: Kabinet meldt beter financieel resultaat in 2023

Het jaar 2023 was een economisch onrustig jaar. Het kabinet nam extra maatregelen om stijging van de armoede in Nederland te voorkomen, zoals het prijsplafond voor energie en verhoging van het minimumloon met 10 procent.