Verhuurders vrezen dat ze miljarden huur terug moeten betalen

Verhuurders van vrijesectorwoningen vrezen dat ze miljarden euro’s aan huurders moeten terugbetalen, nu kantonrechters een streep hebben gezet door meerdere huurverhogingen, omdat die niet in lijn zijn met Europese wetgeving.