Vernieuwd BFT-portaal biedt ruimte voor toelichting accountantsverklaring

Het vernieuwde DiginBFT-portaal wordt verder verbeterd. Zo biedt de applicatie straks ruimte om afgegeven verklaringen van accountants nader toe te lichten.