Gebouweigenaren: denk aan de verplichte aircokeuring

Gebouweigenaren: denk aan de verplichte aircokeuring!

1

Gepubliceerd op: 10 februari 2015 | Gewijzigd op: 11 februari 2015

Gebouweigenaren moeten aircosystemen eens in de vijf jaar laten keuren. De uiterlijke deadline hangt af van de klasse en het bouwjaar van de installatie. Een goed afgesteld airconditioningsysteem bespaart al snel 10 tot 30% op de jaarlijkse energiekosten en geeft meer comfort voor de gebruikers van het gebouw.

Sinds 1 december 2013 geldt de verplichte vijfjaarlijkse keuring voor airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW. Nederland voldoet hiermee aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD).

Deadline eerste keuring

Niet alle aircosystemen hoeven in één keer gekeurd te worden. De deadline voor de eerste keuring is afhankelijk van de klasse en het bouwjaar van de installatie. Aircosystemen met een koelvermogen van 12-45 kW die 10 jaar of ouder zijn, moesten vóór 31 december 2014 zijn gekeurd. Een overzicht van de verplichte keuringdata staat online.

 

Keuring door EPBD-deskundige

In principe is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor het laten keuren van het aircosysteem, tenzij in de huurovereenkomst  is afgesproken dat de huurder hiervoor verantwoordelijk is. Gebouweigenaren (of huurders) zijn verplicht voor de keuring een deskundige in te schakelen. Voor aircosystemen van 12-45 kW moet de deskundige in het bezit zijn van een diploma EPBD-A. Voor airconditioningsystemen groter dan 45 kW is ook het diploma EPBD-B vereist.

Installatie Performance Scan  ondersteunt bij keuringsplicht

Ter ondersteuning van de keuringsplicht heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. Deze applicatie levert een keuringsverslag op volgens de wettelijke eisen. De IPS is te downloaden via www.installatieperformancescan.nl.