Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn de bewijsregels om het btw-nultarief toe te kunnen passen, veranderd.

The post Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Obligation to report on foreign carriers with effect from 1 March

With effect from 1 March 2020, foreign carriers transporting goods in the Netherlands will be under the obligation to report these activities, unless they only transport the goods through the Netherlands, without loading or unloading.

The post Obligation to report on foreign carriers with effect from 1 March appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen.

The post Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring

Als u een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar vervangt door een andere, moet u voor deze vervangende bestelauto een nieuwe verklaring aanvragen. Zo niet, dan kan het u duur komen te staan, zo bleek eerder voor de rechter.

The post Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.