ACCOUNTANT.NL

RSA

 • Top 10 proposals from Prince's Day 2023
  on September 22, 2023 at 7:09 am

  What important tax proposals for entrepreneurs did the Minister of Finance, Sigrid Kaag, pull from her briefcase on Prince’s Day 2023? An explanation of the […]

 • Zzp’er vrijwillig bij pensioenfonds
  on September 22, 2023 at 6:58 am

  Zzp’ers kunnen zich mogelijk vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds. Dit is een van de afspraken die in de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat.

 • Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024
  on September 21, 2023 at 6:50 am

  Het demissionaire kabinet verhoogt per 1 januari 2024 het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Dit blijkt uit de voornemens die op Prinsjesdag bekend zijn […]

 • Fors meer belastingdruk door lagere indexatie van box 1
  on September 21, 2023 at 6:41 am

  De belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting wordt voor 2024 flink verhoogd. Dit gebeurt onder meer door een lichte stijging in eerste tariefschijf, […]

 • Top 10 Prinsjesdag 2023
  on September 20, 2023 at 9:30 am

  Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien […]

 • Lagere premies Werkhervattingskas in 2024
  on September 20, 2023 at 7:12 am

  Jaarlijks draagt u als werkgever sociale premies af voor de Werkhervattingskas (Whk). Het gemiddeld premiepercentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar […]

 • Recht op doorbetaling 'zwart' uitbetaald loon bij ziekte
  on September 19, 2023 at 7:29 am

  In praktijk komt het voor dat een werknemer zijn loon gedeeltelijk of volledig ‘zwart’ ontvangt. Met andere woorden: er worden op het loon geen […]

 • Aftrek voor ANBI of SBBI met vrijwilligers
  on September 19, 2023 at 6:55 am

  Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) kan, onder voorwaarden, extra kosten in aftrek brengen als er […]

 • Verkoopverlies auto niet van invloed op bijtelling
  on September 18, 2023 at 7:23 am

  Als aan u een auto van de zaak ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting kan die bijtelling […]

 • Persoonsbeveiliging van werknemer belastingvrij?
  on September 14, 2023 at 10:01 am

  Agressie en geweld tegen mensen in een bepaalde beroepsgroep komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor. Kunnen werknemers die wat dit betreft aantoonbaar een […]

 • Achteraf opgestelde urenstaat aanvaardbaar bewijs?
  on September 14, 2023 at 7:24 am

  Ondernemers hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten. Voor enkele daarvan geldt de eis dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit […]

 • Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan
  on September 13, 2023 at 7:27 am

  Bent u ondernemer in het mkb en heeft u een energie-intensief bedrijf, vraag dan uiterlijk 2 oktober 2023 voor 17.00 uur de Tegemoetkoming Energiekosten […]

 • Handel in virtueel geld computergames belast met btw?
  on September 12, 2023 at 6:53 am

  In computergames wordt gespeeld met virtueel geld. Maar is dergelijk virtueel geld ook te vergelijken met echt geld en is de handel erin daarom vrijgesteld van […]

 • Telt onderhanden werk mee voor TVL?
  on September 12, 2023 at 6:26 am

  Tijdens de coronacrisis konden bedrijven die behoorlijk omzetverlies leden in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Maar is voor het […]

 • Voorstel nieuw box 3-stelsel met werkelijk rendement
  on September 11, 2023 at 8:18 am

  Het kabinet is demissionair maar doet toch een voorstel voor een nieuwe box 3-heffing vanaf 2027. De hoop is dat het nieuwe kabinet hiermee straks voortvarend […]