Ad van Steenbergen MFP RB

Ik ben als partner eindverantwoordelijke voor de fiscale praktijk. Daarnaast bewaak ik mede de kwaliteit van de jaarrekeningdossiers en ben ik vraagbaak voor mijn collega’s bij de uitoefening van hun dagelijkse taken. Ik ben echter het best in mijn element als ik kan adviseren. Als Register Belastingadviseur ben ik graag uw gesprekspartner bij het opzetten of optimaliseren van uw bedrijfsstructuur.  Maar advisering ziet niet alleen op uw zakelijke vraagstukken. Ook in uw privéleven zult u regelmatig tegen vragen aanlopen waarbij ik u als Master of Financial Planning kan helpen bij het richting geven aan een oplossing daarvoor. Bijvoorbeeld bij de koop van een huis, een echtscheiding, een geboorte of een overlijden, arbeidsongeschiktheid, of het opstellen van een testament.  Al deze gebeurtenissen hebben fiscale consequenties waar u niet altijd direct bij stil zult staan. Ik ben graag uw baken in de zee van complexe fiscale regelgeving.

Specialismen en branches